Logo
Hovedsiden Behandling Kampanjer Personalet Produkter Bilder
Inngang    Lillepote    Anne Jorid og hund    Anne Jorid og katt

Flåttbeskyttelse for hund og katt

Verdt å vite om flått og flåttbeskyttelse til hund

Den vanligste flåtten her til lands er skogflåtten (Ixodes ricinus). Flått tilhører gruppen midd som er et edderkoppdyr. Flått har tre utviklingsstadier, larve 0,5, nymfe og voksen. I hvert av disse stadiene må flåtten spise (suge blod) en gang for å overleve til neste stadie.

Den voksne hunnen må også ha et blodmåltid for å kunne legge egg. Flått trives i fuktig og varmt terreng, og når dagstempereaturen overstiger +5° C blir flåtten aktiv og begir seg på jakt etter et blodmåltid. I den fuktige varme vegetasjonen venter flåtten på at et passelig offer skal passere så den kan feste seg og finne et sted på kroppen å suge blod fra. Den voksne flåtten sitter fast fra 7-13 døgn, og den kan overføre flere ulike infeksjoner til sitt offer (for eksempel Borrelia-bakterien og Erlichia/Anaplasma).

Beskytte seg selv og hunden

Den beste måten å unngå flåttbitt på er å beskytte seg med heldekkende klær og støvler når man besøker terreng med mye flått. På lyse klær er det lettere å oppdage flåtten. Om flåtten er på kroppen så fjern den så raskt som mulig.

Undersøk hundens pels regelmessig og plukk bort eventuell flått som sitter fast eller kryper rundt. Mange har erfart at det nesten er umulig å få hunden fri for flått ved manuell plukking.

Derfor er det utviklet preparater som virker frastøtende på flåtten, og som brukes på både hunder og katter for å holde flåtten på avstand.